<a href="http://www.blogger.com/.

geriye dönün seneler
Yükleyen DEDE

ÜÇÜNCÜ GURBET
Eskisinden de beter oldu halımız
Zehir oldu ekmeğimiz balımız
Dilimize hasret kaldı dilimiz
Üçüncü gurbette perişan olduk
Çile çeken onca canlar nerede
Kıymet bilen o insanlar nerede
Ah gardaşım ah acı tatlı geçen o günler nerede
Üçüncü gurbette perişan olduk
Şu yaban ellerde malamat olduk
Ayrıldık sıladan binbir hayalle
Aktı göz yaşımız karıştı sele
Büktü belimizi dert hicran çile
Üçüncü gurbette perişan olduk
Büktü belimizi dert hicran çile
Şu yaban ellerde malamat olduk
Yüklendik hasreti düştük yollara
Geldik mesken kurduk yaban ellere
Aldırmadık geçip giden yıllara
Üçüncü gurbette perişan olduk
Aldırmadık geçip giden yıllara
Şu yaban ellerde malamat olduk
Anayı babayı toprağa saldık
Bacıya gardaşa hasret kaldık
Ne çileler çektik ne günler gördük
Üçüncü gurbette perişan olduk
Dedeyi neneyi toprağa saldık
Emmiye dayıya hasret kaldık
Ne çileler çektik ne günler gördük
Üçüncü gurbette perişan olduk
Şu yaban ellerde malamat olduk
Kalplerde huzur yok ağızlarda tat
Duygular yok olmuş dostluklar berbat
Anayı babayı tanımaz evlat
Üçüncü gurbette perişan olduk
Anayı babayı tanımaz evlat
Şu yaban ellerde malamat olduk
Bülbülü koymuşlar altın kafese
Vatan vatan demiş nefes nefese
Selam olsun sıladaki herkese
Üçüncü gurbette perişan olduk
Selam olsun eşe dosda herkese
Şu yaban ellerde malamat olduk
Anayı babayı toprağa saldık
Bacıya gardaşa hasret kaldık
Ne çileler çektik ne günler gördük
Üçüncü gurbette perişan olduk

Dedeyi neneyi toprağa saldık
Emmiye dayıya hasret kaldık
Ne çileler çektik ne günler gördük
Üçüncü gurbette perişan olduk
Şu yaban ellerde malamat olduk

GERİYE DÖNÜN SENELER

Bağbandım Gül Deremedim

Derip Yare Veremedim

Tez Geçtiniz Göremedim

Geriye Dönün Seneler

Dert Sayfası Sütun Sütun

Anılarım İle Büsbütün

Elinizi Çabuk Tutun

Geriye Dönün Seneler

Bahtım İle Çekişim Var

Hakka Boyun Büküşüm Var

Daha Yapacak İşim Var

Geriye Dönün Seneler

Biçemedim Ömre Paha

Böldüm Akşama Sabaha

Gayret Edin Biraz Daha

Geriye Dönün Seneler

Haberin Alsam Agah Tan

Kim Geçmedi Bu Dergahtan

Bildiğiniz Güzergahtan

Geriye Dönün Seneler